Öğrenci/Veli Bilgilendirme Paneline erişim için lütfen kurumdan bilgi alınız!

Eğitim Modeli

Yeni Nesil Eğitim Modeli

Kurum olarak tasarladığımız yeni nesil sistemle amacımız gelişmiş ve çözüm üreten bireyler yetiştirmektir. Biliyoruzki gelişmiş ve düşüne bilen her birey, kendisine ait düşünceleri ve değer yargıları olan, evrensel değerlere dayalı ilkelere inanan, ne istediğini bilen ve hedefine ulaşan kimsedir. Kurumumuzda her öğrenci özeldir. Her yaş gurubunun kişisel gelişimi, ihtiyaçları ve duygu durumları farklı olduğu için, bu doğrultuda öğrenciye sunulacak olan rehberlik hizmeti her yaş gurubu için farklılık göstermelidir. Bu nedenle ilk öğretim ve orta öğretim düzeyinde yapılan rehberlik çalışmalarımız farklılık gösterir.

Teknik Öğretim

Tüm eğitim basamaklarında matematik en temel bilim dalıdır. Kurum öğrencimiz Matematiği anlayarak ve severek öğrenir.
Kurumsal olarak planladığımız disiplinin amacı ÖZ denetimi gelirştirmektir. İyibir disiplin öğrencinin bağımsız kendi kendisini yönetmesini amaçlamalıdır.
Kuruma kaydı alınan tüm öğrencilerimize bilgilendirme sunumları yapılır. Amaç öğrencinin kuruma uyum sürecine yardımcı olmak, hızlandırmak; öğrencinin dersler ve test tekniği ile ilgili alt yapısını güçlendirmektir.
Kurum kayıtları tamamlanan öğrencilerimizin kurum öncesi sistemi, eğitim kadrosunu eğitim öğretim dönemi başlamadan tanıması sağlanır.

Modüller

Öğrencilerimizdeki ödevlendirme sistemindeki ortak düşünce ve plan branş derslerdi başarınısı arttırmanın yanı sıra, derslere katılım oranını arttırmaktır.
Öğrenciler başarılı oldukları konulara göre sınıflara ayrılırlar. Ölçme – değerlendirme merkezimiz tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda HOMOJEN sınıflarımız belirlenir.
Seviye Yükseltme Sınav (SYS) uygulamaları yoğunlaştırılır. Öğrencilerin durumları sınıf ve bireysel düzeyde değerlendirilerek ek ders ve etüt programlarına ağırlık verilir.
Danışman öğretmen birimi tarafından kontrol edilen öğrenci ödev takipleri, velilerimizle paylaşılarak öğrenci başarısını artırmaya çalışır.

Uygulama Modülü

LGS öncesinde sınava hazırlık yapan yaş guruplarının gelişim (psikolojik ve fizyolojik gelişim) özellikleri danışman öğretmenler tarafından takip edilmesi gerekmektedir. 4. ve 5. sınıf öğrencilerde izlediğimiz durum herhangi bir aktivite içerisinde iken dikkatlerini kısa süreli olarak yoğunlaştırabilirler. Kendilerini sözel olarak ifade etmeleri zordur. Bu nedenle sınava hazırlık yapan 4 ve 5. sınıf öğrencilerin kendini anlama ve değerlendirmeye yönelik sosyal içeriği daha baskın programlar düzenlemelidir.
Lise guruplarına yönelik sunulan ortak çalışmalar gözlemlenen daha çok öğrencinin bedensel değişimini kabullenme, vücut koordinasyonunu geliştirme, enerjiyi kanalize etme, karşı cinse yönelme, aile ile birtakım konularda çatışmaya girme, olumsuz birtakım davranışları (sigara, alkolve uyuşturucu ile tanışma, tırnak yeme vb) pekiştirme gibi öğrencinin sahip olduğu, bu yaş dönemine ait bir takım özellikleri rehberlik tarafından sürekli değerlendirilmelidir.
Kurum da rehberlik biriminin en önemli görevlerinden birisi de; öğrenciyi her konuda tanımak ve ona kendisini tanımasında yardımcı olmaktır. Bu amaçla öğrenciyi tanımaya yönelik kurumda öğrenciyi tanıma teknikleri uygulanır. Problem tarama testleri ve öğrenci takip dosyası bunların başında gelir.
Öğrencilerimizin bireysel kararlar alarak, problemlerini çözebilecek gelişimi gösterilmesine ve bunu sürdürebilmesine yardımcı olmak amacıyla öğrenciyle yüzyüze kurulan psikolojik yardım sürecidir.

Sonuçlandırma Modülü

8. sınıflar öğrencinin çocukluk döneminden çıkıp ergenlik dönemine başladığı bir geçiş dönemi olarak nitelenen ÖN ERGENLİK dönemini kapsar. Ön ergenlik dönemini yaşayan öğrencilerimiz, ergenliğin sorunları ile mücadele ederken LGS sınavına hazırlanmak zorunda kalmaktadırlar. Kurum olarak bu dönem içerisinde sınava hazırlanan öğrencilerimize gelişimlerini en sağlıkli bir şekilde gerçekleştirmeleri için yardımcı olmayı amaçlar..
Kurum da rehberlik biriminin en önemli görevlerinden birisi de; öğrenciyi her konuda tanımak ve ona kendisini tanımasında yardımcı olmaktır. Bu amaçla öğrenciyi tanımaya yönelik kurumda öğrenciyi tanıma teknikleri uygulanır. Problem tarama testleri ve öğrenci takip dosyası bunların başında gelir.
Değişen ve sürekli yenileme ihtiyacı duyan Türk Milli eğitim sistemimizde ve sınav sisteminde yapılan yenilikler yada değişiklikler danışman hocalarımız tarafından araştırılır ve öğrenciler en doğru şekilde bilgilendirilir. Yapılan değişikliklerin yanı sıra; öğrencimize sınav sistemi ve kendi geleceğini ilgilendiren konularda kurumumuzca bilgiler toplanır ve öğrenciyle paylaşılır. Kişisel, eğitim ve mesleki anlamda öğrencinin yetişmesi ve kendini geliştirmesi adına bilgilendirici bilgi seminerlleri sunulur.
Öğrencimizin TERCİHLER DÖNEMi'ne kadar bireyi tanıma teknikleri, veli - öğrenci görüşmeleri vs. ile kendisini en iyi şekilde tanıması sağlanır. Kurumumuz bünyesinde rehberlik uzmanımız öğrencilerimiz için donanımlı bir şekilde hazır bulunur. Veli ve öğrencimize gereken zamanı ayırarak aşamalı bir şekilde öğrencinin tercihlerini yapmasına yardımcı olur.